Zavřít

Workshop Camp 4SCIENCE pro vědecké dokumentární projekty

Camp 4SCIENCE je mezinárodní workshop zaměřený na projekty dokumentárních filmů s vědeckým tématem, který se bude konat ve dnech 14. – 18. dubna 2015 v rámci sekce Industry 4SCIENCE na festivalu Academia Film Olomouc. 

Je určený producentům a režisérům ze střední a východní Evropy s projektem vědeckého dokumentárního filmu ve vývoji. Během čtyřdenního programu budou účastníci rozvíjet téma a vizuální styl svých projektů a účastnit se přednášek a panelových diskusí o rozpočtu a možnostech financování. Poslední den pak bude věnován prezentacím jednotlivých projektů před zástupci TV, festivalů a fondů. 

Více informací najdete v příloze. 

Uzávěrka pro přihlašování projektů: 20. února 2015

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz