Zavřít

Webináře Kids Kino Industry o tvorbě obsahu pro děti

Mezinárodní koprodukční fórum filmů a seriálů pro děti Kids Kino Industry (29. 9. – 2. 10. 2020) organizuje sérii 5 webinářů How to Create Content for Kids in 2020?, přístupných zdarma po registraci, které budou probíhat každé pondělí od 24. srpna do 21. září 2020 přes platformu Zoom. 

24. 8. 2020 15-16h

Exploring the Change. Göteborg’s Film Festival Nostradamus Report Meets Kids Kino Industry

31. 8. 2020 15-16h

New Formats in Kids TV

7. 9. 2020 15-16h

Studio Presentation – Up-And-Coming Projects

14. 9. 2020 12-13h

A Quantum Leap – Game Tech in Filmmaking

21. 9. 2020 12-13h

Curse or Blessing. Co-Production in a Changed Environment

Kids Kino Industry 

Více informací o jednotlivých webinářích a registraci najdete zde

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Webináře Springboard MEDIA Training Opportunities v březnu

Kancelář Kreativní Evropa Mnichov pořádá pod názvem Springboard MEDIA Training Opportunities sérii webinářů o vzdělávacích programech pro audiovizuální profesionály podpořených programem Kreativní…

25. 2. 2021

Pokračování programu Kreativní Evropa 2021-2027

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje v dalším sedmiletém období (2021-2027). I nadále zůstává samostatným programem, který bude rozčleněn…

10. 2. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz