Zavřít

Členství v síti Europa Cinemas

Uzavřené výzvy

Pro koho je výzva určena?

Finanční podpora pro kina promítající evropské filmy. O členství je nutné žádat přímo u Europa Cinemas v Paříži.

Uzávěrka

15. 9. 2020

Číslo výzvy

2020

Uzavřená výzva

Podmínky pro předložení žádosti

Více o podmínkách

Jak žádost podat?

Zasedání komise expertů a výběr nových členů do sítě Europa Cinemas probíhá v říjnu 2020.

Postup při podávání žádosti:

1) Poslat emailem na adresu info@europa-cinemas.org následující informace:

-jméno a adresa kina, které chce podat žádost o přijetí
-počet promítacích sálů
-jméno, adresa, telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) a email provozovatele kina
-jméno, příjmení, adresa a email statutárního zástupce
-jméno, příjmení, email a pozice kontaktní osoby

Poté dostanete login a heslo, které vám umožní přístup do členské zóny (Member Zone) na stránkách Europa Cinemas.

2) Podat online přihlášku v členské zóně:

-vyplnit požadované informace o kině a provozovateli
-vyplnit nebo prostřednictvím excelové tabulky nahrát programování druhého semestru 2019 (vzhledem k uzavření kin kvůli pandemii COVID-19 v prvním semestru 2020)
-potvrdit přihlášku

Kontakt:
EUROPA CINEMAS
54 rue Beaubourg – F-75003 PARIS
T +33 1 42 71 53 70
F +33 1 42 71 47 55
email: info@europa-cinemas.org
www.europa-cinemas.org

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz