Zavřít

Výzva pro experty v oblasti médií

Evropské komise vyhlásila výzvu pro experty, kteří by měli zájem vyhodnocovat žádosti o granty v oblasti žurnalistiky, médií a mediální gramotnosti.

Experti budou spolupracovat přímo s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávaní a kulturu – European Education and Culture Executive Agency (EACEA), která sídlí v Bruselu a administruje výzvy a projekty pro programy Evropské unie. Text výzvy včetně odkazu pro registraci najdete níže.

Výzva pro experty z oblasti zpravodajských médií a přeshraniční žurnalistiky

Koho hledáme?

Evropská komise hledá všechny typy expertů, od akademických pracovníků po experty z praxe, od odborníků v oblasti mediálního podnikání až po novináře, z celé Evropy.

Z jakého důvodu?

V roce 2021 bude panel expertů na zpravodajská média posuzovat žádosti předložené v reakci na výzvu Novinářská partnerství (Journalism Partnerships), která bude vyhlášena v červnu 2021. Panel bude sestaven v létě a hodnocení bude probíhat během několika dní v září/říjnu.

Jak se stát expertem?

Experti by se v případě zájmu měli zaregistrovat do obecné databáze expertů EU: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert. Registrace zůstává otevřená, ale experti, kteří se chtějí podílet na prvním panelu pro výzvu Novinářská partnerství, se musí zaregistrovat do 30. června.

Upozorňujeme, že se nejedná o proces podávání žádostí, ale o pouhé vyjádření zájmu. Rozhodnutí o přesném harmonogramu a příslušné odměně bude přijato později. Žádná přesná definice experta neexistuje. Žádost mohou podat všichni zájemci; jejich životopisy budou posuzovány později.

Co bude proces zahrnovat?

EACEA bude příslušné experty vyhledávat v databázi v červenci, přičemž bude zadávat klíčová slova, jako je „žurnalistika“ a „zpravodajská média“. Bude kontaktovat pouze předem vybrané experty a zjišťovat jejich kapacitu a zkušenosti s přihlédnutím k různorodosti a nezávislosti panelu jako celku. Upozorňujeme, že hodnotitelé nesmí být za žádných okolností ve střetu zájmů se žádnou z organizací předkládajících návrh projektu. EACEA to před potvrzením panelu důkladně prověří a experti budou muset podepsat prohlášení o mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmů, než si budou moci návrhy přečíst.

Od roku 2022 budou každoročně sestavovány dva panely: jeden s názvem Novinářská partnerství a druhý s názvem Mediální gramotnost. Výzvy k předkládání návrhů by měly být zveřejněny do konce příslušného roku. Předpokládá se, že další hodnotící panely k oběma výzvám budou zasedat na jaře / v létě 2022.

Chcete se na něco zeptat?

Experti  z oboru sdělovacích prostředků mohou kontaktovat EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu a odborníci z oboru mediální gramotnosti EACEA-CREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

EAVE+ Uzávěrka: 22. 6. 2021

Networking novinky

Publikace

Program Kreativní Evropa 2021-2027 byl spuštěn

Ve středu 26. 5. spustila Evropská komise nový program Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví pro období 2021-2027,…

26. 5. 2021

Otevřený program dok.incubatoru pro české a slovenské dokumentaristy

Mezinárodní workshop dok.incubator nabízí českým a slovenským dokumentaristům možnost zúčastnit se otevřeného programu během workshopu v Olomouci…

21. 5. 2021

Publikace

Naše akce

22. 6. 2021 - 22. 6. 2021

Webinář Kreativní Evropa MEDIA 2021-2027 - Podpora audiovizuálního obsahu – cluster Content

Webinář pro zájemce o podporu vývoje a výroby audiovizuálního obsahu v clusteru Content programu Kreativní Evropa MEDIA. Webinář povedou Daniela Staníková a Vlaďka Chytilová – Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

23. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Webinář Kreativní Evropa MEDIA 2021-2027 - Podpora festivalů, trhů a vzdělávání – clustery Business a Audience

Webinář pro zájemce o podporu festivalů, filmových trhů a vzdělávání profesionálů v clusterech Business a Audience programu Kreativní Evropa MEDIA. Webinář povede Daniela Staníková – Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz