Zavřít

Výzva pro experty v oblasti médií

Evropské komise vyhlásila výzvu pro experty, kteří by měli zájem vyhodnocovat žádosti o granty v oblasti žurnalistiky, médií a mediální gramotnosti.

Experti budou spolupracovat přímo s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávaní a kulturu – European Education and Culture Executive Agency (EACEA), která sídlí v Bruselu a administruje výzvy a projekty pro programy Evropské unie. Text výzvy včetně odkazu pro registraci najdete níže.

Výzva pro experty z oblasti zpravodajských médií a přeshraniční žurnalistiky

Koho hledáme?

Evropská komise hledá všechny typy expertů, od akademických pracovníků po experty z praxe, od odborníků v oblasti mediálního podnikání až po novináře, z celé Evropy.

Z jakého důvodu?

V roce 2021 bude panel expertů na zpravodajská média posuzovat žádosti předložené v reakci na výzvu Novinářská partnerství (Journalism Partnerships), která bude vyhlášena v červnu 2021. Panel bude sestaven v létě a hodnocení bude probíhat během několika dní v září/říjnu.

Jak se stát expertem?

Experti by se v případě zájmu měli zaregistrovat do obecné databáze expertů EU: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert. Registrace zůstává otevřená, ale experti, kteří se chtějí podílet na prvním panelu pro výzvu Novinářská partnerství, se musí zaregistrovat do 30. června.

Upozorňujeme, že se nejedná o proces podávání žádostí, ale o pouhé vyjádření zájmu. Rozhodnutí o přesném harmonogramu a příslušné odměně bude přijato později. Žádná přesná definice experta neexistuje. Žádost mohou podat všichni zájemci; jejich životopisy budou posuzovány později.

Co bude proces zahrnovat?

EACEA bude příslušné experty vyhledávat v databázi v červenci, přičemž bude zadávat klíčová slova, jako je „žurnalistika“ a „zpravodajská média“. Bude kontaktovat pouze předem vybrané experty a zjišťovat jejich kapacitu a zkušenosti s přihlédnutím k různorodosti a nezávislosti panelu jako celku. Upozorňujeme, že hodnotitelé nesmí být za žádných okolností ve střetu zájmů se žádnou z organizací předkládajících návrh projektu. EACEA to před potvrzením panelu důkladně prověří a experti budou muset podepsat prohlášení o mlčenlivosti a neexistenci střetu zájmů, než si budou moci návrhy přečíst.

Od roku 2022 budou každoročně sestavovány dva panely: jeden s názvem Novinářská partnerství a druhý s názvem Mediální gramotnost. Výzvy k předkládání návrhů by měly být zveřejněny do konce příslušného roku. Předpokládá se, že další hodnotící panely k oběma výzvám budou zasedat na jaře / v létě 2022.

Chcete se na něco zeptat?

Experti  z oboru sdělovacích prostředků mohou kontaktovat EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS@ec.europa.eu a odborníci z oboru mediální gramotnosti EACEA-CREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY@ec.europa.eu

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Mezinárodní pitching dokumentárních projektů hledajících partnery

Pro účely výzvy European Co-development (uzávěrka 17. 11. 2021) pořádají Kanceláře Kreativní Evropa z 11 zemí online pitching 10…

15. 9. 2021

Workshop MediaTech Sprint 2021

Máte společnost v oblasti audiovizuálního průmyslu a chcete ji rozvinout novým směrem? Potýká se vaše společnost s konkrétním problémem,…

9. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

Akce již proběhla 12. 9. 2021 - 12. 9. 2021

Kino za školou 2021: Mezinárodní konference k otázkám filmové a audiovizuální výchovy v rámci Zlín Film Festivalu

Šestý ročník mezinárodní konference Kino za školou se zaměří na učitele. Kvalifikovaných učitelů filmové a audiovizuální výchovy je málo. O cenné zkušenosti s výukou v oblasti audiovize a multimédií se s námi podělí učitelé na základních, základních uměleckých i středních školách.

Akce již proběhla 27. 7. 2021 - 27. 7. 2021

Seminář Kreativní Evropa a podpora zpravodajských médií

Seminář Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA o možnostech podpory zpravodajských médií z programu EU Kreativní Evropa. Seminář bude probíhat v češtině. Účast na semináři je zdarma, ale je podmíněna předchozí registrací a dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Ze semináře budeme pořizovat záznam, který bude k dispozici zde na našem webu. Další informace:…

Akce již proběhla 22. 7. 2021 - 22. 7. 2021

Jak si poradit s novými prioritami programu Kreativní Evropa

Webinář určený především producentům a producentkám audiovizuálních děl. Tématem webináře budou priority programu Kreativní Evropa – udržitelnost, rovnost pohlaví, diverzita a inkluzivita – a jejich uchopení v žádostech pro program Kreativní Evropa. Ve všech žádostech určených producentům – na Development i TV a On-line Content – se strategie zaměřené na tyto…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz