Zavřít

Výsledky – TV Broadcasting, i2i Audiovisual

TV Broadcastingvýsledky Výzvy 20/2008 uzávěrka 26. 06. 2009

Ve třetí uzávěrce výzvy 20/2008 bylo rozděleno celkem 4 666 000 EUR mezi 29 projektů z 11 evropských zemí. Podporu získalo 17 dokumentárních projektů, 7 hraných a 5 animovaných. Největší částku – 400 000 EUR – získal britský hraný projekt Palestine společnosti Daybreak Pictures.
Česká republika podpořena nebyla.

i2i Audiovisualvýsledky Výzvy 28/2008 uzávěrka 07. 07. 2009

Ve druhém kole výzvy bylo podpořeno 50 projektů částkou 1 662 716 EUR. Největší díl podpory získala Francie – 13 filmových projektů si rozdělilo částku 650 000 EUR. Z nových zemí bylo nejúspěšnější Slovinsko, které pro svůj projekt Circus fantasticus obdrželo částku 14 060 EUR. Česká republika v této výzvě nepředložila žádný projekt.

 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz