Zavřít

Výsledky – Training

Byly zveřejněny výsledky výzvy v oblasti TRAINING

EACEA/09/2018 – Podpora vzdělávacích programů (uzávěrka 26. 4. 2018)

V této výzvě bylo podpořeno 49 vzdělávacích programů celkovou částkou 7 493 272,85 EUR. Pro Českou republiku byla tato výzva velmi úspěšná, získala v ní dvojnásobně vyšší podporu než v předchozích letech, a to na 5 vzdělávacích programů. Kromě tradičně podpořených programů Ex Oriente Film (182 656 EUR), dok.incubator (145 000 EUR) a MIDPOINT TV Launch (124 565 EUR) byly nově podpořeny i další program Akademie múzických umění v Praze MIDPOINT Feature Launch (155 000 EUR) a Emerging Producers, konající se v rámci MFDF Ji.hlava (65 000 EUR). 

Všechny výsledky najdete zde

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Srdečně Vás zveme na akci Střed zájmu: Moc žen a kultura, která se bude konat v pondělí 6. 12. 2021…

8. 11. 2021

Monitorovací zpráva Kreativní Evropa 2020

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2020, ve kterém kulturní a kreativní odvětví zasáhla pandemie…

23. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

6. 12. 2021 - 6. 12. 2021

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz