Zavřít

Výsledky – Přístup na trh, Filmové festivaly

Byly zveřejněny další výsledky v programu Kreativní Evropa – MEDIA. Jedná se o následující výzvy:

EAC/S25/2013 – Přístup na trh – Single Actions 2014 (uzávěrka 7. 3. 2014)
V této vyzvě bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou 1 065 250 EUR. Nejvyšší podporu – 170 000 EUR – získala Association Européenne du Film d’Animation na projekt Cartoon Connection. V této výzvě nebyl podpořen žádný projekt z České republiky.

EAC/S32/2013 – Filmové festivaly (uzávěrka 28. 2. 2014)
V první uzávěrce výzvy bylo podpořeno 37 filmových festivalů celkovou částkou 1 716 000 EUR. Podporu získaly 4 festivaly z České republiky – Letní filmová škola, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín, MFDF Jihlava a Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm.

Všechny výsledky najdete zde.

 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz