Zavřít

Výsledky – Podpora koprodukčních fondů

Aktuálně jsou známy výsledky Výzvy EAC/S29/2013 – Podpora koprodukčních fondů, která měla uzávěrku 21. března 2014.
Podpořeno bylo následujících 5 koprodukčních fondů: World Cinema Fund Europe (DE), IDFA Bertha Fund Europe (NL), HBF+Europe (NL), TFL Distribution (IT)a Sarajevo City of Film Fund (BA).
Tyto koprodukční fondy mohou podpořit přihlášené koprodukční projekty, které musí splnit následují kritéria:

  •  produkce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu s minimální délkou 60 min určeného pro kinodistribuci
  •  implementace distribuční strategie (distribuce v alespoň 3 zemích, z nichž alespoň jedna je členskou zemí MEDIA a jedna mimo MEDIA)
  •  projekty musejí být přihlášeny partnerem sídlícím v jedné ze zemí MEDIA
  •  projekty musejí bý koprodukovány alespoň s jedním partnerem ze zemí nepatřících do MEDIA a Eurimages
  •  podíl koproducenta/ů ze zemí MEDIA musí být min. 25 % (hrané a animované filmy) / min. 20 % (dokumentární filmy) a max. 70 %
  •  smlouva o financování může být uzavřena pouze s evropským partnerem, ale finance není nutné utratit v Evropě

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz