Zavřít

Výsledky – Podpora koprodukčních fondů

Aktuálně jsou známy výsledky Výzvy EAC/S29/2013 – Podpora koprodukčních fondů, která měla uzávěrku 21. března 2014.
Podpořeno bylo následujících 5 koprodukčních fondů: World Cinema Fund Europe (DE), IDFA Bertha Fund Europe (NL), HBF+Europe (NL), TFL Distribution (IT)a Sarajevo City of Film Fund (BA).
Tyto koprodukční fondy mohou podpořit přihlášené koprodukční projekty, které musí splnit následují kritéria:

  •  produkce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu s minimální délkou 60 min určeného pro kinodistribuci
  •  implementace distribuční strategie (distribuce v alespoň 3 zemích, z nichž alespoň jedna je členskou zemí MEDIA a jedna mimo MEDIA)
  •  projekty musejí být přihlášeny partnerem sídlícím v jedné ze zemí MEDIA
  •  projekty musejí bý koprodukovány alespoň s jedním partnerem ze zemí nepatřících do MEDIA a Eurimages
  •  podíl koproducenta/ů ze zemí MEDIA musí být min. 25 % (hrané a animované filmy) / min. 20 % (dokumentární filmy) a max. 70 %
  •  smlouva o financování může být uzavřena pouze s evropským partnerem, ale finance není nutné utratit v Evropě

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Mezinárodní pitching dokumentárních projektů hledajících partnery

Pro účely výzvy European Co-development (uzávěrka 17. 11. 2021) pořádají Kanceláře Kreativní Evropa z 11 zemí online pitching 10…

15. 9. 2021

Workshop MediaTech Sprint 2021

Máte společnost v oblasti audiovizuálního průmyslu a chcete ji rozvinout novým směrem? Potýká se vaše společnost s konkrétním problémem,…

9. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

Akce již proběhla 12. 9. 2021 - 12. 9. 2021

Kino za školou 2021: Mezinárodní konference k otázkám filmové a audiovizuální výchovy v rámci Zlín Film Festivalu

Šestý ročník mezinárodní konference Kino za školou se zaměří na učitele. Kvalifikovaných učitelů filmové a audiovizuální výchovy je málo. O cenné zkušenosti s výukou v oblasti audiovize a multimédií se s námi podělí učitelé na základních, základních uměleckých i středních školách.

Akce již proběhla 27. 7. 2021 - 27. 7. 2021

Seminář Kreativní Evropa a podpora zpravodajských médií

Seminář Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA o možnostech podpory zpravodajských médií z programu EU Kreativní Evropa. Seminář bude probíhat v češtině. Účast na semináři je zdarma, ale je podmíněna předchozí registrací a dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Ze semináře budeme pořizovat záznam, který bude k dispozici zde na našem webu. Další informace:…

Akce již proběhla 22. 7. 2021 - 22. 7. 2021

Jak si poradit s novými prioritami programu Kreativní Evropa

Webinář určený především producentům a producentkám audiovizuálních děl. Tématem webináře budou priority programu Kreativní Evropa – udržitelnost, rovnost pohlaví, diverzita a inkluzivita – a jejich uchopení v žádostech pro program Kreativní Evropa. Ve všech žádostech určených producentům – na Development i TV a On-line Content – se strategie zaměřené na tyto…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz