Zavřít

Výsledky – Online distribuce

Byly zveřejněny výsledky v oblasti Online distribuce

EACEA/28/2015 – Podpora online distribuce (uzávěrka 17. 9. 2015)

V této výzvě, týkající se pouze akcí 2 a 3 (Podpora vývoje „online ready packages“ a Podpora inovativních uvedení na více platformách), bylo podpořeno 5 projektů celkovou částkou 1.925.763,14 EUR. Česká republika v této výzvě nepodávala žádnou žádost. 

Všechny výsledky najdete zde

EACEA/16/2014 – Podpora online distribuce (Framework Partnership Agreement) – rok 2

V druhém roce víceletých smluv (FPA), které se týkají akce 1 (Podpora VoD služeb), podporu znovu získalo 13 VoD platforem, a to v celkové výši 3 473 147 EUR. Z České republiky byla podpořena společnost Doc Air provozující portál specializující se na dokumentární filmy Doc Alliance Films (82 667 EUR). 

Všechny výsledky najdete zde

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz