Zavřít

Výsledky – Festivaly

Byly zveřejněny výsledky výzvy v oblasti FESTIVALY:

EACEA/26/2019 – Podpora filmových festivalů (uzávěrka 21. 5. 2020)

Ve druhé uzávěrce výzvy bylo v akci 1 (podpora pro jednotlivé festivaly) podpořeno 34 filmových festivalů celkovou částkou 1 622 000 EUR. Z České republiky podporu získal festival Jeden svět (41 000 EUR).

V akci 2 byly letos poprvé podpořeny také sítě festivalů – 4 sítě získaly celkem 597 288 EUR. Z České republiky byla podpořena síť dokumentárních festivalů Doc Alliance (koordinátorem je organizátor MFDF Ji.hlava, celková výše podpory 179 688 EUR). V roli partnera se do sítě evropských festivalů filmů pro děti zapojil také Zlín Film Festival (koordinátorem je nizozemský festival Cinekid).

Všechny výsledky najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz