Zavřít

Tender EK na studii o mediální gramotnosti

Evropská komise (EK) vypsala tender na novou studii o mediální gramotnosti pod názvem „Testing and refining criteria to assess media literacy levels in all Member States“. Hlavními úkoly studie, která bude navazovat na předchozí studii z roku 2009, jsou: 

  1. analyzovat současná hodnotící kritéria a navrhnout změny a/nebo dodatečná kritéria
  2. vyzkoušet hodnotící kritéria ve všech členských státech
  3. srovnat úroveň mediální gramotnosti a sestavit evropské a národní zprávy o úrovni mediální gramotnosti ve všech členských státech

Uzávěrka tenderu je 19. 1. 2010. Více informací a dokumenty potřebné k tenderu je možné získat na emailové adrese infso-a2@ec.europa.eu.
Studii z roku 2009 (Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels) naleznete zde.

 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz