Studie

European Game Support Systems

Přehled možností podpory videoher v evropských státech zahrnující soukromé i státní fondy

European Game Support

Deposit systems for audiovisual works

Studie Evropské audiovizuální observatoře a European Union Intellectual Property Office o systémech nabídkové povinnosti audiovizuálních děl archivům v Evropě

Deposit systems

Crowdfunding: Reshaping the crowd's engagement in culture 

Studie vypracovaná pro Evropskou komisi o využití crowdfundingu v kulturních a kreativních odvětvích

Crowdfunding

Exceptions and Limitations to Copyright

Studie Evropské audiovizuální observatoře přináší přehled výjimek a omezení v autorském právu - mezinárodní a evropský právní rámec, národní legislativy, nově navrhovaná pravidla v EU ("copyright package") představená EK v září 2016

Exceptions and limitations to copyright 

Contribution of the Creative Europe Programme to fostering Creativity and Skills Development in the Audiovisual Sector

Studie vypracovaná pro Evropskou komisi o přínosu vzdělávacích programů KE MEDIA pro audiovizuální sektor

Creative Europe MEDIA Training Actions

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28

Studie Evropské audiovizuální observatoře mapující oblast mediální gramotnosti a přinášející přehled hlavních aktivit v 28 zemích EU. 

Mapping of media literacy

VOD, platforms and OTT: which promotion obligations for European works? (IRIS Plus 2016-3)

Studie Evropské audiovizuální observatoře věnující se regulaci povinností propagovat evropská díla na VOD platformách (přehled VoD trhu, mezinárodní a evropský právní rámec, situace ve 28 evropských zemích ad.)

VOD, platforms and OTT

Films on television: Origin, age and circulation

Zpráva Evropské audiovizuální observatoře pro MIPCOM nabízí analýzu filmů naprogramovaných vzorkem 125 televizních kanálů ze 17 zemí EU během dvou sezón: 2011/12 a 2014/15

Films on television

Audiovisual sports rights - between exclusivity and right to information (IRIS Plus 2016-2) 

Studie Evropské audiovizuální observatoře týkající se tématu práv ke sportovním přenosům (národní, evropský a mezinárodní právní rámec, samoregulace sportovních organizací, případové studie ad.)

Audiovisual sports rights

Culture statistics - 2016 edition

Třetí ročník publikace přinášející statistiky z oblasti kultury (zaměstnanost v kultuře, mezinárodní obchod s kulturním zbožím, využívání internetu pro účely kultury ad.)

Culture statistics

How do films circulate on VOD services and in cinemas in the European Union?

Komparativní analýza Evropské audiovizuální observatoře, která se zabývá dvěma hlavními otázkami: Jak se evropské filmy šíří na evropských VoD platformách a v evropských kinech?

Circulation of films in cinemas and on VOD

Access to TV platforms: must-carry rules, and access to free-DTT

Zpráva Evropské audiovizuální observatoře věnující se přístupu k televizním platformám, pravidlech pro kabelové televize a přístupu k neplaceným kanálům digitálního terestriálního vysílání

Access to TV platforms

Farewell to Film? What is at Stake in Digital Projection/ Sbohem filmovému pásu? Co je ve hře u digitálního promítání

Analýza strategických, hospodářských a technologických aspektů digitálního promítání a návrhy řešení pro racionální šíření digitálního promítání, zachování kontroly nad nově zaváděnou distribucí odhmotněných prvků a udržitelný rozvoj digitálního sektoru.

goudineau_en_zkracena.doc

Study of external cooperation by the European Union and its Member States in the cultural and audiovisual sectors

Studie o spolupráci v oblasti kultury a audiovize mezi 15 státy EU a ostatními zeměmi. Oficiální dokumenty, nejčastější typy spolupráce, analýza jednotlivých zemí.

1_cooperation_summary_en 1.pdf

A survey of the landscapes and policies of the EC candidate countries in the broadcasting industry

Audiovizuální trh v nových členských zemích EU. Struktura médií– rádio, televize, kino, nové technologie – perspektivy vývoje, financování. Státní politika, zákony, regulace.

59 02 sum en.pdf

Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union

Klasifikace přístupnosti filmových děl v 15 státech EU, legislativa, ekonomické aspekty. Podrobné tabulky filmů pro jednotlivé země, přehled praxe jednotlivých zemí.

rating finalrep2.pdf

Identification and evaluation of financial flows within the European cinema industry by comparison with the American model

Finanční toky ve filmovém průmyslu v jednotlivých fázích přípravy a výroby filmového díla, srovnání s USA. Financování evropských a amerických filmů, ziskovost pro producenta a distributora.

sum en.pdf

Study on the role of SMEs and European audiovisual works in the context of the fast changing and converging home entertainment sector (PayTV, Homevideo, Video on Demand, video games, internet, etc)

Studie o roli malých a středních podniků a evropských audiovizuálních děl v oblasti domácí zábavy. Přehled současné situace, změny a nové technologie a doporučení pro nejlepší využití nových příležitostí

sme summary oct 2008.pdf

Guide des Financements Complémentaires pour la Documentaire

Průvodce možnostmi financování dokumentárních filmů v Evropě, Kanadě a USA

guide des financements com…

Study on new business models

Tato nezávislá studie o obchodních modelech v audiovizuálním odvětví představuje modely z oblasti digitální ekonomiky, které se zaměřují na propagaci a distribuci audiovizuálních děl. S ohledem na probíhající digitální revoluci mají tyto nové modely potenciál důležitého vlivu na změny v této oblasti.

executive summary.pdf

KREATIVNÍ
EVROPA

Dílčí program MEDIA

PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Velká nádhera (IT, FR, 2013)

Podpořeno MEDIA Development v roce 2009 a MEDIA Distribution

Modrý tygr (CZ,SK,DE, 2012)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2009

Fair Play (CZ, SK, DE, 2014)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2007

Networking novinky

Glocal in Progress Uzávěrka: 30/06/18
MEDIMED Uzávěrka: 30/06/18

Novinky

České projekty vybrané do dok.incubator CZ

Mezinárodní vzdělávací program dok.incubator představil 4 české autorské…

08/06/2018

Otevřený program workshopu dok.incubator pro české dokumentaristy

Workshop dok.incubator v Telči (24. - 30. 6. 2018) bude hostit dramaturgy pěti…

30/05/2018

Filmy podpořené MEDIA oceněné v Cannes

V sobotu 19. května skončil 71. ročník MFF v Cannes, na kterém byly opět…

22/05/2018

Publikace

Konference o filmové výchově Kino za školou 2018

Srdečně Vás zveme na konferenci o filmové výchově Kino za školou 2018:…

21/05/2018

Hodnocení programu Kreativní Evropa v polovině období

Evropská komise schválila zprávu o hodnocení programu Kreativní Evropa (2014…

17/05/2018

CZ / EU konvertor

KURZ CZ/EUR

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 - 210
221 105 303 media@kreativnievropa.cz

Databáze

Databáze evropských filmů