Zavřít

Seminář pro producenty – Latinská Amerika – Evropa

EAVE pořádá ve dnech 26. -30. března 2009 v Buenos Aires společný seminář pro producenty, kteří potřebují navázat bližší spolupráci mezi Latinskou Amerikou a Evropou. Účastníci získají detailní informace o podmínkách na místních trhu, o možnostech koprodukce a distribuce a také přístup k potenciálním partnerům. Na seminář se mohou přihlásit producenti s hraným filmem ve stadiu vývoje, který má spojitost s Latinskou Amerikou a financování zajištěné alespoň z 20 %.

Uzávěrka registrace: 15. prosince 2008 na: tina@eave.org

Kontakt:
Kristina TRAPP
EAVE
238c, rue de Luxembourg
L – 8077 Bertrange
Tel.: +352 44 52 10 1
Fax: +352 44 52 10 70
email: tina@eave.org

www.eave.org

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz