Zavřít

Seminář DOX IN VITRO na Slovensku

DOX IN VITRO je dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 8. – 9. září 2020 v Piešťanech. Je zaměřen na vývoj dokumentárních filmů a určen mladým  producentům a dokumentaristům ze Slovenska a střední Evropy. 

Prezentace mezinárodních expertů budou zaměřené na základní aspekty vyprávění příběhů, aby byly schopné „cestovat“ a zaujmout mezinárodní publikum (kreativní přístupy k vyprávění, úvahy o evropském trhu dokumentárních filmů). Účastníci s projektem budou pracovat v malých skupinkách pod vedením mezinárodních odborníků a dostanou individuální podrobný feedback ohledně vývoje, narativní struktury, vizuálního stylu a možností financování. 

Účastnický poplatek: 150 EUR (pro účastníky s projektem) / zdarma (bez projektu)

Více informací včetně podrobného programu najdete zde

Uzávěrka přihlášek: 16. srpna 2020 (s projektem) / 30. srpna 2020 (bez projektu)

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz