Zavřít

Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027

V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu nového programu Kreativní Evropa (2021–2027). Byla tak dokončena třístranná jednání a nyní se čeká na konečné schválení právních textů Evropským parlamentem a Radou.

Program Kreativní Evropa je stěžejním nástrojem na podporu kulturních a kreativních odvětví – a jediným nástrojem, který EU navrhla specificky na jejich podporu.

S vyčleněným rozpočtem přes 2,4 miliardy eur (o 64 % více než u současné generace programu Kreativní Evropa 2014-2020) bude tento nový program i nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, dědictví a konkurenceschopnost. Rovněž umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům, aby společně tvořili a spolupracovali přes hranice, a oslovili tak širší publikum, zabývali se současnými společenskými otázkami a podporovali začínající umělce. Dílčí program MEDIA bude i nadále podporovat projekty s evropským a mezinárodním rozměrem, rozvíjení talentů a využívání nových technologií za účelem posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Zahájení realizace nového programu je naplánováno na začátek roku 2021. Program bude probíhat do roku 2027.

Více informací najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz