Zavřít

Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027

V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu nového programu Kreativní Evropa (2021–2027). Byla tak dokončena třístranná jednání a nyní se čeká na konečné schválení právních textů Evropským parlamentem a Radou.

Program Kreativní Evropa je stěžejním nástrojem na podporu kulturních a kreativních odvětví – a jediným nástrojem, který EU navrhla specificky na jejich podporu.

S vyčleněným rozpočtem přes 2,4 miliardy eur (o 64 % více než u současné generace programu Kreativní Evropa 2014-2020) bude tento nový program i nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, dědictví a konkurenceschopnost. Rovněž umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům, aby společně tvořili a spolupracovali přes hranice, a oslovili tak širší publikum, zabývali se současnými společenskými otázkami a podporovali začínající umělce. Dílčí program MEDIA bude i nadále podporovat projekty s evropským a mezinárodním rozměrem, rozvíjení talentů a využívání nových technologií za účelem posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Zahájení realizace nového programu je naplánováno na začátek roku 2021. Program bude probíhat do roku 2027.

Více informací najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Seminář DOX IN VITRO na Slovensku

DOX IN VITRO je dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 12. – 13. září 2021 v Piešťanech. Je zaměřen na vývoj…

8. 7. 2021

Program Kreativní Evropa 2021-2027 byl spuštěn

Ve středu 26. 5. spustila Evropská komise nový program Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví pro období 2021-2027,…

26. 5. 2021

Publikace

Naše akce

Akce probíhá 27. 7. 2021 - 27. 7. 2021

Seminář Kreativní Evropa a podpora médií

Seminář Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA o možnostech podpory zpravodajských médií z programu EU Kreativní Evropa. Seminář bude probíhat v češtině. Účast na semináři je zdarma, ale je podmíněna předchozí registrací a dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Ze semináře budeme pořizovat záznam, který bude k dispozici zde na našem webu. Další informace:…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz