Zavřít

Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027

V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu nového programu Kreativní Evropa (2021–2027). Byla tak dokončena třístranná jednání a nyní se čeká na konečné schválení právních textů Evropským parlamentem a Radou.

Program Kreativní Evropa je stěžejním nástrojem na podporu kulturních a kreativních odvětví – a jediným nástrojem, který EU navrhla specificky na jejich podporu.

S vyčleněným rozpočtem přes 2,4 miliardy eur (o 64 % více než u současné generace programu Kreativní Evropa 2014-2020) bude tento nový program i nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, dědictví a konkurenceschopnost. Rovněž umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům, aby společně tvořili a spolupracovali přes hranice, a oslovili tak širší publikum, zabývali se současnými společenskými otázkami a podporovali začínající umělce. Dílčí program MEDIA bude i nadále podporovat projekty s evropským a mezinárodním rozměrem, rozvíjení talentů a využívání nových technologií za účelem posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví.

Zahájení realizace nového programu je naplánováno na začátek roku 2021. Program bude probíhat do roku 2027.

Více informací najdete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Srdečně Vás zveme na akci Střed zájmu: Moc žen a kultura, která se bude konat v pondělí 6. 12. 2021…

8. 11. 2021

Monitorovací zpráva Kreativní Evropa 2020

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2020, ve kterém kulturní a kreativní odvětví zasáhla pandemie…

23. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

6. 12. 2021 - 6. 12. 2021

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz