Zavřít

První výzva slovenského Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond SR vyhlásil první výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro rok 2010. Žadatelé mohou od 30. 11. do 29. 12. 2009 překládat fondu žádosti o finanční podporu na vývoj hraných, dokumentárních a animovaných filmů, audiovizuálních děl pro dětského diváka do 12 let, jakož i na produkci školních nebo experimentálních filmů a krátkometrážních debutů. Je možné žádat i o podporu na organizaci filmových festivalů a přehlídek, na prezentaci slovenských filmů v zahraničí nebo na ediční, výzkumné či vzdělávací aktivity. 

Úplné znění Výzvy č. 1/2010 je zveřejněno na nových stránkách fondu www.avf.sk. Další předběžné termíny uzávěrek na rok 2010 jsou 1. 3. 2010 a 1. 9. 2010.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz