Zavřít

Prezentace programu KE MEDIA na EFM

Program Kreativní Evropa MEDIA bude v rámci online trhu European Film Market (1. – 5. 3. 2021) organizovat následující 2 prezentace.

Středa 3. 3. 2021 12:00 – 13:15 – Introduction to eGrants
Workshop představí hlavní změny v novém nástroji Evropské komise pro administraci grantů, který bude využíván pro výzvy nového programu Kreativní Evropa MEDIA.
Mluvčí: Matteo Solaro, Stefano d’Orilia

Pátek 5. 3. 2021 12:30 – 13:45 – Stories and Talents
Prezentace 3 projektů podpořených programem KE MEDIA a způsobu, jak tyto projekty pomáhají propagovat příběhy od nových evropských talentů: vzdělávací program Less Is More a jeho StoryTANK, síť evropských festivalů krátkých filmů a TV seriál The Last Socialist Artefact.
Mluvčí: Antoine Le Bos, Doris Bauer, Ankica Juric
Moderátor : Harald Trettenbrein

Obě prezentace jsou přístupné pouze pro držitele Online Market Badge, jejich záznam však bude později zpřístupněn na webu MEDIA Stands.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Webináře Springboard MEDIA Training Opportunities v březnu

Kancelář Kreativní Evropa Mnichov pořádá pod názvem Springboard MEDIA Training Opportunities sérii webinářů o vzdělávacích programech pro audiovizuální profesionály podpořených programem Kreativní…

25. 2. 2021

Pokračování programu Kreativní Evropa 2021-2027

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje v dalším sedmiletém období (2021-2027). I nadále zůstává samostatným programem, který bude rozčleněn…

10. 2. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz