Zavřít

Nový garanční fond pro audiovizuální produkci

Evropská komise (EK) zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu o zřízení úvěrového garančního mechanismu v rámci programu MEDIA 2007. Tento Produkční garanční fond programu MEDIA bude zaměřen na podporu a usnadnění přístupu evropských audiovizuálních společností k bankovním úvěrům.

Fond bude každoročně získávat příspěvěk, který bude použit na ručení za bankovní úvěry poskytnuté evropským produkčním společnostem. Měl by začít fungovat během druhého čtvrtletí roku 2010 a bude využívat příspěvky v celkové výši 8 milionů EUR na dobu čtyř let.

Výzva je zaměřena na výběr evropské finanční organizace, jež bude pověřena zřízením a správou tohoto fondu. Finanční instituce splňující kritéria mohou Evropské komisi předkládat žádosti do 15. 4. 2010. Více informací naleznete v příloze.

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – přednášky o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

6. 11. 2020

MIDPOINT Cold Open

MIDPOINT Institute vyhlašuje výzvu k přihlašování na svůj program MIDPOINT Cold Open, který je určený nezávislým producentům se zkušenostmi s celovečerními…

20. 10. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz