Zavřít

Nová výzva – EAC/S16/2014 – Podpora titulkových verzí evropských programů

Výzva EAC/S16/2014 – Podpora evropské integrace prostřednictvím kultury poskytnutím titulkových verzí pro vybrané televizní programy v rámci celé Evropy

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je vyzkoušet inovační strategie pro poskytování titulkových verzí evropských kulturních programů s cílem usnadnit přeshraniční on-line šíření kulturního obsahu.

Očekávaným výsledkem tohoto pilotního projektu by mělo být zajištění minimálně 600 hodin rozmanitého evropského audiovizuálního obsahu on-line na různých územích,  jakož i následné zhodnocení dopadu tohoto projektu.

Návrhy mohohou předkládat pouze  žadatelé, kteří již poskytují nelineární audiovizuální média nebo webové služby s velkým množstvím audiovizuálního obsahu.

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě Evropské unie; fyzické osoby nejsou způsobilé.

Uzávěrka pro předkládání žádostí: 24. září 2014

Více informací o podmínkách výzvy včetně formulářů k vyplnění najdete zde.

 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Mezinárodní pitching dokumentárních projektů hledajících partnery

Pro účely výzvy European Co-development (uzávěrka 17. 11. 2021) pořádají Kanceláře Kreativní Evropa z 11 zemí online pitching 10…

15. 9. 2021

Workshop MediaTech Sprint 2021

Máte společnost v oblasti audiovizuálního průmyslu a chcete ji rozvinout novým směrem? Potýká se vaše společnost s konkrétním problémem,…

9. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

Akce již proběhla 12. 9. 2021 - 12. 9. 2021

Kino za školou 2021: Mezinárodní konference k otázkám filmové a audiovizuální výchovy v rámci Zlín Film Festivalu

Šestý ročník mezinárodní konference Kino za školou se zaměří na učitele. Kvalifikovaných učitelů filmové a audiovizuální výchovy je málo. O cenné zkušenosti s výukou v oblasti audiovize a multimédií se s námi podělí učitelé na základních, základních uměleckých i středních školách.

Akce již proběhla 27. 7. 2021 - 27. 7. 2021

Seminář Kreativní Evropa a podpora zpravodajských médií

Seminář Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA o možnostech podpory zpravodajských médií z programu EU Kreativní Evropa. Seminář bude probíhat v češtině. Účast na semináři je zdarma, ale je podmíněna předchozí registrací a dodržením aktuálních epidemiologických opatření. Ze semináře budeme pořizovat záznam, který bude k dispozici zde na našem webu. Další informace:…

Akce již proběhla 22. 7. 2021 - 22. 7. 2021

Jak si poradit s novými prioritami programu Kreativní Evropa

Webinář určený především producentům a producentkám audiovizuálních děl. Tématem webináře budou priority programu Kreativní Evropa – udržitelnost, rovnost pohlaví, diverzita a inkluzivita – a jejich uchopení v žádostech pro program Kreativní Evropa. Ve všech žádostech určených producentům – na Development i TV a On-line Content – se strategie zaměřené na tyto…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz