Zavřít

Nová výzva – EAC/S16/2014 – Podpora titulkových verzí evropských programů

Výzva EAC/S16/2014 – Podpora evropské integrace prostřednictvím kultury poskytnutím titulkových verzí pro vybrané televizní programy v rámci celé Evropy

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je vyzkoušet inovační strategie pro poskytování titulkových verzí evropských kulturních programů s cílem usnadnit přeshraniční on-line šíření kulturního obsahu.

Očekávaným výsledkem tohoto pilotního projektu by mělo být zajištění minimálně 600 hodin rozmanitého evropského audiovizuálního obsahu on-line na různých územích,  jakož i následné zhodnocení dopadu tohoto projektu.

Návrhy mohohou předkládat pouze  žadatelé, kteří již poskytují nelineární audiovizuální média nebo webové služby s velkým množstvím audiovizuálního obsahu.

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě Evropské unie; fyzické osoby nejsou způsobilé.

Uzávěrka pro předkládání žádostí: 24. září 2014

Více informací o podmínkách výzvy včetně formulářů k vyplnění najdete zde.

 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz