Nová výzva - EAC/S16/2014 - Podpora titulkových verzí evropských programů

Výzva EAC/S16/2014 - Podpora evropské integrace prostřednictvím kultury poskytnutím titulkových verzí pro vybrané televizní programy v rámci celé Evropy

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je vyzkoušet inovační strategie pro poskytování titulkových verzí evropských kulturních programů s cílem usnadnit přeshraniční on-line šíření kulturního obsahu.

Očekávaným výsledkem tohoto pilotního projektu by mělo být zajištění minimálně 600 hodin rozmanitého evropského audiovizuálního obsahu on-line na různých územích,  jakož i následné zhodnocení dopadu tohoto projektu.

Návrhy mohohou předkládat pouze  žadatelé, kteří již poskytují nelineární audiovizuální média nebo webové služby s velkým množstvím audiovizuálního obsahu.

Žadatelé musí mít sídlo v členském státě Evropské unie; fyzické osoby nejsou způsobilé.

Uzávěrka pro předkládání žádostí: 24. září 2014

Více informací o podmínkách výzvy včetně formulářů k vyplnění najdete zde.

 


KREATIVNÍ
EVROPA

Dílčí program MEDIA

PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Modrý tygr (CZ,SK,DE, 2012)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2009

Fair Play (CZ, SK, DE, 2014)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2007

Nabarvené ptáče (CZ, UA, SK, 2019)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2011

Networking novinky

Connecting Cottbus Uzávěrka: 07/10/19
Clermont-Ferrand Short Film Market Uzávěrka: 07/10/19
Berlinale Co-Production Market Uzávěrka: 09/10/19

Novinky

Střed zájmu: IT - Výzva k přihlašování projektů

Kancelář Kreativní Evropa a festival Prototyp si Vás dovolují pozvat na akci…

05/09/2019

Filmy podpořené KE MEDIA v Benátkách

Na 76. ročníku MFF v Benátkách (28. 8. - 7. 9. 2019) bude uvedeno 12 filmů…

27/08/2019

Creative Europe Innovation Day v Berlíně

Srdečně Vás zveme na akci Creative Europe Innovation Day, která se bude konat…

22/08/2019

Publikace

Veřejná konzultace o autorském právu v audiovizi

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se současné praxe v…

22/08/2019

MIDPOINT vyhlašuje výzvu k přihlašování na své programy

MIDPOINT vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek na několik svých programů: …

26/06/2019

Naše akce

Akce se bude konat 16. 10. 2019 - 16. 10. 2019

Seminář MEDIA Development

Seminář MEDIA Development pro zájemce o podporu v programu Kreativní Evropa – MEDIA, okruhy MEDIA Development – jednotlivé projekty, projektové soubory a TV Programming.

Akce se bude konat 19. 10. 2019 - 19. 10. 2019

Střed zájmu:IT 2019

Inovace, technologie a kultura – setkávání, propojení, inspirace

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 - 210
221 105 303 media@kreativnievropa.cz