Nový garanční fond pro audiovizuální produkci

Evropská komise (EK) zveřejnila výzvu k vyjádření zájmu o zřízení úvěrového garančního mechanismu v rámci programu MEDIA 2007. Tento Produkční garanční fond programu MEDIA bude zaměřen na podporu a usnadnění přístupu evropských audiovizuálních společností k bankovním úvěrům.

Fond bude každoročně získávat příspěvěk, který bude použit na ručení za bankovní úvěry poskytnuté evropským produkčním společnostem. Měl by začít fungovat během druhého čtvrtletí roku 2010 a bude využívat příspěvky v celkové výši 8 milionů EUR na dobu čtyř let.

Výzva je zaměřena na výběr evropské finanční organizace, jež bude pověřena zřízením a správou tohoto fondu. Finanční instituce splňující kritéria mohou Evropské komisi předkládat žádosti do 15. 4. 2010. Více informací naleznete v příloze.


Ke stažení

KREATIVNÍ
EVROPA

Dílčí program MEDIA

PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Modrý tygr (CZ,SK,DE, 2012)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2009

Fair Play (CZ, SK, DE, 2014)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2007

Nabarvené ptáče (CZ, UA, SK, 2019)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2011

Training novinky

EAVE+ Uzávěrka: 27/01/20
dok.incubator Uzávěrka: 29/01/20

Networking novinky

CineLink Co-production Market Uzávěrka: 01/02/20
MIFA Annecy Uzávěrka: 05/02/20
Sheffield Doc/Fest MeetMarket Uzávěrka: 14/02/20

Novinky

Filmy podpořené KE MEDIA v nominacích na Českého lva

Česká filmová a televizní akademie zveřejnila nominace na 27. ročník výročních…

15/01/2020

Seminář Europa Cinemas v Sofii

Europa Cinemas ve spolupráci s MFF v Sofii pořádají další seminář z řady…

13/01/2020

Stánek KE MEDIA na Series Mania v Lille

Program Kreativní Evropa MEDIA nabízí evropským producentům, distributorům a…

17/12/2019

Publikace

Prezentace CinEd ve Francouzském institutu

CinEd, Asociace českých filmových klubů a Francouzský institut v Praze pořádají…

15/01/2020

Scenáristická soutěž FILMOVÉ NADACE

FILMOVÁ NADACE vyhlásila další ročník scenáristické soutěže pro rok 2020 v…

15/01/2020

Naše akce

Akce se bude konat 13. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Seminář Kultura, inovace a technologie

Možnosti financování inovativních kulturních projektů (nejen) z programů EU

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 - 210
221 105 303 media@kreativnievropa.cz