Zavřít

Nabídka pro producenty – Galway Film Fair

Galway Film Fair, irský filmový trh odehrávající se v rámci festivalu Galway Film Fleadh ve dnech 21. – 23. 7. 2021 online, nabízí prostřednictvím Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA vybranému českému producentovi možnost zúčastnit se trhu zdarma.

Nabídka je určena pro producenty s projekty ve vývoji a/nebo dokončenými filmy. Trh umožňuje producentům zúčastnit se předem domluvených individuálních schůzek s mezinárodními financiéry, distributory, sales agenty, zástupci filmových fondů a významnými producenty. Je vhodný především pro producenty, kteří chtějí získat přístup na trh anglofonních zemí vč. USA nebo nové kontakty.

Pokud máte o nabídku zájem, kontaktujte nás na adrese media@kreativnievropa.cz do 15. 6. 2021.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

EAVE+ Uzávěrka: 22. 6. 2021

Networking novinky

Publikace

Program Kreativní Evropa 2021-2027 byl spuštěn

Ve středu 26. 5. spustila Evropská komise nový program Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví pro období 2021-2027,…

26. 5. 2021

Otevřený program dok.incubatoru pro české a slovenské dokumentaristy

Mezinárodní workshop dok.incubator nabízí českým a slovenským dokumentaristům možnost zúčastnit se otevřeného programu během workshopu v Olomouci…

21. 5. 2021

Publikace

Naše akce

22. 6. 2021 - 22. 6. 2021

Webinář Kreativní Evropa MEDIA 2021-2027 - Podpora audiovizuálního obsahu – cluster Content

Webinář pro zájemce o podporu vývoje a výroby audiovizuálního obsahu v clusteru Content programu Kreativní Evropa MEDIA. Webinář povedou Daniela Staníková a Vlaďka Chytilová – Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

23. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Webinář Kreativní Evropa MEDIA 2021-2027 - Podpora festivalů, trhů a vzdělávání – clustery Business a Audience

Webinář pro zájemce o podporu festivalů, filmových trhů a vzdělávání profesionálů v clusterech Business a Audience programu Kreativní Evropa MEDIA. Webinář povede Daniela Staníková – Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz