Zavřít

Kontakt

Kreativní Evropa – MEDIA

221 105 209
221 105 210

media@kreativnievropa.cz

Fakturační údaje:

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3

IČ: 00057266
DIČ: CZ00057266
Není plátce DPH

Korespondenční adresa a sídlo kanceláře Kreativní Evropa:

Národní 28
110 00 Praha 1

Mapa
Napište nám

  Daniela Staníková

  Daniela Staníková

  Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA 770 110 292 daniela.stanikova@kreativnievropa.cz

  Daniela Staníková je absolventkou FFUK a FSV UK. V oboru audiovize působí již řadu let –mimo jiné jako koordinátorka programu MFF Karlovy Vary nebo redaktorka dokumentu v České televizi – Telexport. V letech 2015 – 2016 zastávala pozici předsedy odborné komise Odboru médií a audiovize MK a pracovala jako expert Státního fondu kinematografie. Hovoří anglicky a francouzsky.

  Vladimíra Chytilová

  Vladimíra Chytilová

  Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA 725 589 080 vladka.chytilova@kreativnievropa.cz

  Vladimíra Chytilová je absolventkou oborů francouzský jazyk a literatura (FF UK) a teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (FF MU). Před nástupem do kanceláře Kreativní Evropa pracovala v programovém oddělení MFF Karlovy Vary, MEDIA Desk ČR (2009-2012) a na katedře produkce FAMU. V kanceláři Kreativní Evropa pracuje od ledna 2014.

  Anna Bartošková

  Anna Bartošková

  Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA 606 622 201 anna.bartoskova@kreativnievropa.cz

  Anna Bartošková je absolventkou oboru kulturologie na FF UK. Před nástupem do kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA pracovala pro Fórum nezávislých na MFF Karlovy Vary. Spolupracovala s festivalem Dny evropského filmu, účastnila se příprav Pražského Quadrienále (2007, 2011, 2015). V kanceláři pracuje od září 2003.

  Kreativní
  Evropa

  dílčí program MEDIA

  Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

  Funding novinky

  Training novinky

  Networking novinky

  Publikace

  Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027

  V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně…

  16. 12. 2020

  Move It On – přednášky o filmovém marketingu

  Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

  6. 11. 2020

  Naše akce

  Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

  Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

  Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

  Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

  TADY INDUSTRY

  Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

  Newsletter

  Kontakt

  Národní 28
  110 00 Praha 1

  221 105 209
  221 105 210
  media@kreativnievropa.cz