Zavřít

Informace pro příjemce podpory ohledně koronaviru

Agentura EACEA vydala prohlášení ohledně projektů financovaných z EU, jejichž průběh by mohl být ovlivněn nebo zdržen omezeními pohybu a dalšími opatřeními proti šíření koronaviru. 

Plánované aktivity by měly být uskutečněny v rámci možností a je na organizátorech a jednotlivcích, aby rozhodli o vhodném a přiměřeném postupu vzhledem k opatřením vydaným místními úřady. 

Smlouvy s příjemci podpory obsahují klausuli o „vyšší moci“, kterou je možné v podobném případě uplatnit, bude to však posuzováno případ od případu a až v době hodnocení uznatelnosti nákladů. 

Více informací zde

Aktualizované prohlášení ze dne 13.3. najdete zde. Evropská komise a agentura EACEA budou při implementaci programu maximálně flexibilní, situaci neustále sledují a pokud to bude nutné, přijmou další dodatečná opatření. 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Webináře Springboard MEDIA Training Opportunities v březnu

Kancelář Kreativní Evropa Mnichov pořádá pod názvem Springboard MEDIA Training Opportunities sérii webinářů o vzdělávacích programech pro audiovizuální profesionály podpořených programem Kreativní…

25. 2. 2021

Pokračování programu Kreativní Evropa 2021-2027

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje v dalším sedmiletém období (2021-2027). I nadále zůstává samostatným programem, který bude rozčleněn…

10. 2. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz