Zavřít

Informace pro příjemce podpory ohledně koronaviru

Agentura EACEA vydala prohlášení ohledně projektů financovaných z EU, jejichž průběh by mohl být ovlivněn nebo zdržen omezeními pohybu a dalšími opatřeními proti šíření koronaviru. 

Plánované aktivity by měly být uskutečněny v rámci možností a je na organizátorech a jednotlivcích, aby rozhodli o vhodném a přiměřeném postupu vzhledem k opatřením vydaným místními úřady. 

Smlouvy s příjemci podpory obsahují klausuli o „vyšší moci“, kterou je možné v podobném případě uplatnit, bude to však posuzováno případ od případu a až v době hodnocení uznatelnosti nákladů. 

Více informací zde

Aktualizované prohlášení ze dne 13.3. najdete zde. Evropská komise a agentura EACEA budou při implementaci programu maximálně flexibilní, situaci neustále sledují a pokud to bude nutné, přijmou další dodatečná opatření. 

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – přednášky o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

6. 11. 2020

MIDPOINT Cold Open

MIDPOINT Institute vyhlašuje výzvu k přihlašování na svůj program MIDPOINT Cold Open, který je určený nezávislým producentům se zkušenostmi s celovečerními…

20. 10. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz