Zavřít

Hubert Bals Fund + Europe

Hubert Bals Fund + Europe (HBF+Europe) je jedním z pěti mezinárodních fondů podpořených programem Kreativní Evropa MEDIA v rámci nového okruhu podpory Mezinárodní koprodukční fondy

Nabízí granty ve dvou oblastech – podpora mezinárodních koprodukcí a podpora distribuce pro mezinárodní koprodukční filmy. 

V oblasti podpory mezinárodních koprodukcí může být udělen grant v max. výši 55 000 EUR (v roce 2015 budou uděleny 4 granty). 

O grant může žádat producent ze země účastnící se dílčího programu MEDIA s projektem celovečerního hraného filmu, jehož podíl musí být v rozmezí 25-70 %. Do projektu musí být zapojený koproducent ze země, která není členem ani dílčího programu MEDIA, ani Eurimages,  a režisér pocházející a žijící v jedné z těchto zemí. 

Uzávěrka žádostí: 1. dubna 2015

Více informací najdete zde

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz