Zavřít

HTML Test

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A paragraph (from the Greek paragraphos, “to write beside” or “written beside”) is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. A paragraph consists of one or more sentences. Though not required by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

A block quotation (also known as a long quotation or extract) is a quotation in a written document, that is set off from the main text as a paragraph, or block of text.

It is typically distinguished visually using indentation and a different typeface or smaller size quotation. It may or may not include a citation, usually placed at the bottom.

Said no one, ever.

Ordered List

  1. List Item 1
  2. List Item 2
  3. List Item 3

Unordered List

  • List Item 1
  • List Item 2
  • List Item 3
    • Sub item 1
    • Sub item 2

Strong is used to indicate strong importance.

This text has added emphasis.

The b element is stylistically different text from normal text, without any special importance.

The i element is text that is offset from the normal text.

The u element is text with an unarticulated, though explicitly rendered, non-textual annotation.

This text is deleted and This text is inserted.

A B C
A1 B1 C1
A2 B2 C2

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – přednášky o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

6. 11. 2020

MIDPOINT Cold Open

MIDPOINT Institute vyhlašuje výzvu k přihlašování na svůj program MIDPOINT Cold Open, který je určený nezávislým producentům se zkušenostmi s celovečerními…

20. 10. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz