Zavřít

HTML Test

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A paragraph (from the Greek paragraphos, “to write beside” or “written beside”) is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. A paragraph consists of one or more sentences. Though not required by the syntax of any language, paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

A block quotation (also known as a long quotation or extract) is a quotation in a written document, that is set off from the main text as a paragraph, or block of text.

It is typically distinguished visually using indentation and a different typeface or smaller size quotation. It may or may not include a citation, usually placed at the bottom.

Said no one, ever.

Ordered List

  1. List Item 1
  2. List Item 2
  3. List Item 3

Unordered List

  • List Item 1
  • List Item 2
  • List Item 3
    • Sub item 1
    • Sub item 2

Strong is used to indicate strong importance.

This text has added emphasis.

The b element is stylistically different text from normal text, without any special importance.

The i element is text that is offset from the normal text.

The u element is text with an unarticulated, though explicitly rendered, non-textual annotation.

This text is deleted and This text is inserted.

A B C
A1 B1 C1
A2 B2 C2

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz