Členství v síti Europa Cinemas

Uzávěrky

15.09.2020

Název

2020

Aktivní

Podmínky pro předložení žádosti

Více o podmínkách

Kino, které se chce stát členem Europa Cinemas, musí splňovat následující podmínky:

  • být v provozu alespoň 6 měsíců a mít systém výkazu prodaných lístků a tržeb (s ohledem na zvláštní situaci spojenou s epidemií COVID-19: kino muselo být otevřeno alespoň 6 měsíců během období 18 měsíců před podáním žádosti)
  • odehrát alespoň 520 představení ročně (kina se stálým provozem)
  • mít alespoň 70 míst (50 v případě vícesálových kin)
  • vykázat minimálně 15 000 platících diváků ročně
  • 15 – 25 % programu kina musí tvořit zahraniční evropské filmy (limit závisí na počtu sálů v kině, do % se nezapočítávají české filmy)
  • mít odpovídající technické, bezpečnostní a hygienické vybavení

Menší kina, která nesplňují tato kritéria, se mohou pro účely získání podpory spojit do tzv. mini-network.

Kino musí dosáhnout určité minimální % projekcí zahraničních evropských filmů (SENN) v celkovém programu:
Jednosálová kina: 25 % SENN
2 – 5 sálů: minimálně 22 % SENN
6 – 9 sálů: minimálně 20 % SENN
10 - 12 sálů: minimálně 17 % SENN
13 a více sálů: minimálně 15 % SENN

Minimální procento projekcí evropských filmů (zahraniční evropské a národní filmy) musí být v rozmezí 45 % (jednosálová kina) - 35 % (multiplexy s 13 a více sály). 

Filmy z jedné země nesmí přesáhnout 66% SENN (jednosálová kina), 50% SENN (multiplexy s 2-5 sály) nebo 33% SENN (multiplexy s více než 5 sály).

Pokud má jeden provozovatel více kin, považuje se za vícesálové kino.

Kolik peněz je možné získat?

-15 500 EUR (jednosálová kina) až 60 000 EUR (multiplexy s více než 15 sály)
-80 % podpory je určeno na programovou nabídku
-20 % podpory je určeno na iniciativy a aktivity zaměřené na mladé diváky (max. 10 000 EUR)


Jak žádost podat?

Zasedání komise expertů a výběr nových členů do sítě Europa Cinemas probíhá v říjnu 2020. 

Postup při podávání žádosti:

1) Poslat emailem na adresu info@europa-cinemas.org následující informace:

-jméno a adresa kina, které chce podat žádost o přijetí
-počet promítacích sálů
-jméno, adresa, telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) a email provozovatele kina
-jméno, příjmení, adresa a email statutárního zástupce
-jméno, příjmení, email a pozice kontaktní osoby

Poté dostanete login a heslo, které vám umožní přístup do členské zóny (Member Zone) na stránkách Europa Cinemas.

2) Podat online přihlášku v členské zóně:

-vyplnit požadované informace o kině a provozovateli
-vyplnit nebo prostřednictvím excelové tabulky nahrát programování druhého semestru 2019 (vzhledem k uzavření kin kvůli pandemii COVID-19 v prvním semestru 2020)
-potvrdit přihlášku 

Kontakt:
EUROPA CINEMAS
54 rue Beaubourg - F-75003 PARIS
T +33 1 42 71 53 70
F +33 1 42 71 47 55
email: info@europa-cinemas.org
www.europa-cinemas.org

Ke stažení

KREATIVNÍ
EVROPA

Dílčí program MEDIA

PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Modrý tygr (CZ,SK,DE, 2012)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2009

Fair Play (CZ, SK, DE, 2014)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2007

Nabarvené ptáče (CZ, UA, SK, 2019)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2011

Training novinky

EAVE Marketing Workshop Uzávěrka: 10/08/20
EAVE Producers Workshop Uzávěrka: 31/08/20
Berlinale Talents 2021 Uzávěrka: 01/09/20

Networking novinky

Cartoon 360 Uzávěrka: 24/09/20
Cinando Uzávěrka: 31/12/20
Cineuropa.org Uzávěrka: 31/12/20

Novinky

Nový program IDF East Doc Series

Institut dokumentárního filmu (IDF) představuje svůj nový program East Doc…

29/07/2020

Seminář DOX IN VITRO na Slovensku

DOX IN VITRO je dvoudenní workshop, který se bude konat ve dnech 8. - 9. září…

20/07/2020

KE MEDIA na MIPCOM 2020

Vzhledem k obavám ohledně pandemie COVID-19 nebude program Kreativní Evropa…

14/07/2020

Publikace

Otevřené výzvy MIDPOINTu

MIDPOINT Institute vyhlásil výzvy na 3 své programy:  MIDPOINT Feature Launch…

30/07/2020

Záznam debaty TADY INDUSTRY

Panelová debata TADY INDUSTRY, kterou pořádali MFF Karlovy Vary a Kancelář…

13/07/2020

Naše akce

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie, filmových festivalů a VOD platforem.Cílem setkání je zhodnocení účinnosti opatření, která byla v oblastiaudiovizuálního průmyslu realizována a především diskuse o nově nastavených modelech fungování, jejich udržitelnosti a dopadu, jak v případě příznivého vývoje, tak pro možný návrat krizového stavu.

Akce již proběhla 18. 6. 2020 - 18. 6. 2020

Seminář KINO 2020

Seminář pro kinaře, distributory a další filmové profesionály.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210 media@kreativnievropa.cz