Podpora sales agentů

Uzávěrky

15.01.2019

Název

EACEA/01/2018

Neaktivní

Podmínky pro předložení žádosti

Více o podmínkách

Finanční podpora je určena pro:

 • hrané, dokumentární nebo animované filmy delší než 60 min.
 • současné evropské filmy (film musí být vyroben po určitém datu uvedeném v pokynech pro danou výzvu, obvykle max. 5 let před předložením žádosti)

Za jakých podmínek?

 • v daném období musel sales agent zastupovat alespoň 8 současných evropských filmů (z toho jeden zahraniční)
 • sales agent musí být smluvně oprávněn producentem k zastupování těchto filmů v alespoň 10 zemích dílčího programu MEDIA
 • v daném období musela proběhnout kinodistribuce alespoň 3 z těchto filmů alespoň ve 3 zemích MEDIA (dokazuje se výkazy distributora v Automatické podpoře)

Na základě předchozích výsledků je sales agentovi přidělen potenciální fond. K potenciálnímu fondu se dále přičtou procenta z částky vytvořené zahraničními filmy v automatické podpoře distribuce v teritoriích, do nichž byly prodány obchodním zástupcem. 

Potenciální fond se musí využít na:
-minimální garance na nové zahraniční evropské filmy
-náklady na propagaci a marketing současných evropských filmů

Kolik peněz je možné získat?

 • max. 60 % uznatelných nákladů
 • 20 000 EUR, pokud sales agent splní výše uvedené základní podmínky
 • 20-30 % z potenciálního fondu vytvořeného v automatické podpoře distribuce

Co se v žádosti hodnotí?

 • podíl společností a profesionálů ze zemí MEDIA na výrobě filmu
 • finanční možnosti žadatele
 • dosavadní výsledky žadatele

Jak žádost podat?

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost do Portálu Evropské komise.

Žádost je nutné podat pomocí on-line formuláře do 12:00 středoevropského času v den uzávěrky.

V případě výskytu technických problémů při podání on-line formuláře, kontaktujte přímo help desk na telefonním čísle: +32 229 90705 a emailové adrese: EACEA-Helpdesk@ec.europa.eu. 

Ke stažení

KREATIVNÍ
EVROPA

Dílčí program MEDIA

PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU

Modrý tygr (CZ,SK,DE, 2012)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2009

Fair Play (CZ, SK, DE, 2014)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2007

Nabarvené ptáče (CZ, UA, SK, 2019)

Podpořeno programem MEDIA Development v roce 2011

Networking novinky

Connecting Cottbus Uzávěrka: 07/10/19
Clermont-Ferrand Short Film Market Uzávěrka: 07/10/19
Berlinale Co-Production Market Uzávěrka: 09/10/19

Novinky

Střed zájmu: IT - Výzva k přihlašování projektů

Kancelář Kreativní Evropa a festival Prototyp si Vás dovolují pozvat na akci…

05/09/2019

Filmy podpořené KE MEDIA v Benátkách

Na 76. ročníku MFF v Benátkách (28. 8. - 7. 9. 2019) bude uvedeno 12 filmů…

27/08/2019

Creative Europe Innovation Day v Berlíně

Srdečně Vás zveme na akci Creative Europe Innovation Day, která se bude konat…

22/08/2019

Publikace

Veřejná konzultace o autorském právu v audiovizi

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se současné praxe v…

22/08/2019

MIDPOINT vyhlašuje výzvu k přihlašování na své programy

MIDPOINT vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek na několik svých programů: …

26/06/2019

Naše akce

Akce se bude konat 16. 10. 2019 - 16. 10. 2019

Seminář MEDIA Development

Seminář MEDIA Development pro zájemce o podporu v programu Kreativní Evropa – MEDIA, okruhy MEDIA Development – jednotlivé projekty, projektové soubory a TV Programming.

Akce se bude konat 19. 10. 2019 - 19. 10. 2019

Střed zájmu:IT

Umělá inteligence v kulturních a kreativních oborech

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 - 210
221 105 303 media@kreativnievropa.cz