Zavřít

East European Forum 2010

Dovolujeme si Vám nabídnout účast na dalším ročníku East European Forum, na němž východoevropští dokumentární tvůrci nabízejí své připravované projekty televizním producentům, distributorům, nákupčím a zástupcům filmových fondů ke koprodukci, předkupu práv či dalším formám finanční podpory. Novinkou 10. ročníku jsou tzv. Feedback Round Tables, v rámci nichž tvůrci své projekty podrobně představí menšímu počtu televizních producentů. Podmínkou účasti na East European Forum je osobní účast režiséra a producenta, z nichž alespoň jeden musí být schopen komunikovat anglicky.

Program: 
21. – 24. 10. 2010 – Přípravný workshop
25. – 26. 10. 2010 – Veřejné prezentace projektů + Feedback Round Tables
27. – 30. 10. 2010 – Networking pro účastníky

Účastnický poplatek: 100 EUR / vybraný projekt + 250 EUR příspěvek na ubytování / projekt

Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2010

Více informací naleznete v příloze a na stránkách www.DOKweb.net.  

Odkazy

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz