Zavřít

Cesty ke scénáři III

MEDIA Desk ČR ve spolupráci s programem SOURCES 2 vydal třetí řadu přednášek o scenáristice Cesty ke scénáři. Publikace s podtitulem Mentorování – cesta rozvoje tvůrčího talentu vznikla na základě přednášek Dicka Rosse a Pavla Jecha, které proběhly na workshopu SOURCES 2 – Projects and Process v říjnu 2009 na pražské FAMU. Program SOURCES 2 se věnuje především vzdělávání scenáristů a práci na vývoji a dramaturgii scénářů, workshop Projects and Process se však zaměřuje na jinou část dramaturgie – spolupráci mezi scenáristou a dramaturgem, tedy na proces nazývaný anglickým slovem „mentoring“.

Tištěné publikace Cesty ke scénáři III jsou k dispozici zdarma v kanceláři MEDIA Desk. V elektronické podobě ji naleznete zde.

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – workshop o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

21. 10. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz