Zavřít
Akce se bude konat

Střed zájmu: Moc žen a kultura

6. 12. 2021 10:00 - 6. 12. 2021 20:00 | Kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3
Program
Stream eventu

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00. Akci pořádá Kancelář Kreativní Evropa a obě části budou živě streamovány. Registraci na dopolední konferenci (zdarma) a vstupenky na večerní část najdete zde.

 

Konference

Podle statistik v České republice žije více žen než mužů. Od roku 2018 převažují ženy nad muži jako studující na vysokých školách. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Zároveň Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi EU výrazně zaostává v oblasti ekonomického rozhodování žen a například přetrvávající pandemie Covid-19 dopadá výrazněji na ženy, které se často musejí vzdát své práce ve prospěch péče o rodinu a své nejbližší. Situace není lepší ani na poli politiky, například v Parlamentu ČR, bude nově pouze čtvrtina žen. Zároveň muži stále dostávají často za stejnou práci vyšší mzdy než ženy.

Střed zájmu: Moc žen a kultura se bude zabývat především rovností žen a mužů v různých kulturních oborech (od divadla, přes literaturu, výtvarné umění, film, až po architekturu). Reflektuje kultura společnost do té míry, že rovnost žen a mužů, tedy spíše nerovnost je všudypřítomná? Během Středu zájmu: Moc žen a kultura uslyšíme osobní zkušenosti s vedením kulturních organizací. Do jaké míry se v jednotlivých kulturních oborech řeší rovné zastoupení a příležitosti žen a mužů ve vedení organizací, jak jednoduché nebo složité je práce pro rodiče s malými dětmi, případně, jak jde na pracovišti vytvořit prostředí, kde jsou lidé spokojení, tvůrčí a mají zájem se rozvíjet?

Dále se budeme zabývat samotným vzděláváním a to z různých úhlů pohledu. Jak je možné, že na vysokých školách studuje více žen, ale v praxi se jich uplatní jen zlomek? Umělecké obory nevyjímaje. Na samotné vzdělávání nahlédneme z pohledu vzdělávacích institucí, které často mladé studující nepřipraví na reálný a kompetitivní pracovní svět a proto představíme také nové možnosti, které nabízí například mentoring nebo kolektivní umělecké skupiny. Zároveň se budeme zabývat etickou kulturou a praxí na vysokých uměleckých školách.

Téma rovnosti, které bude na konferenci dominovat, nevnímáme pouze jako rovnost žen a  mužů, ale budeme se zabývat také celkovou přístupností kultury pro všechny. Musíme mít na paměti, že ženy ani muži nejsou homogenní skupinou, nejsme všichni stejní, zkušenosti každé*ho z nás jsou velmi rozdílné, například pokud aktivně pečujete o děti, pocházíte z různých minoritních skupin, žijete s postižením nebo jiným systémovým znevýhodněním (například jste staršího věku). Zároveň nás zajímá pozice kulturních organizací k tématu nerůstu programu nebo samotné organizace. Velkou inspirací pro celou konferenci je feministický způsob vedení organizací. Jedná se o výjimečný počin nebo nastávající trend naší společnosti?

Prezentace inspirativních projektů

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladům, které představí vybrané umělkyně, kulturní profesionálky, vědkyně, které budou hovořit v krátkých příspěvcích opět na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty různých generací i oblastí.

Střed zájmu: Moc žen a kultura

10:00 – 10:05
Moderuje: Alica Sigmund Heráková

Přivítání, základní informace

10:05 – 10:10
Věra Jourová

Úvodní zdravice Věry Jourové

Věra Jourová je v současné době nejvýše postavenou političkou Česka. Vykonává funkci Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, pod jejíž agendu patří také rovnost žen a mužů. Proč je z pohledu Evropské unie (včetně programu Kreativní Evropa) důležité se tématem rovnosti detailně zabývat?

10:10 – 10:25
Helena Skálová

Kultura reflektuje společnost - keynote

Helena Skálová je ředitelka Gender Studies, o.p.s, editorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech a členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejího Institucionálního výboru. Ve svém keynotu shrne, jak to s rovností žen a mužů v Česku v současnosti vypadá, jak z hlediska legislativy, tak z hlediska žité praxe. Z mnoha případů v našich každodenních životech víme, že v Česku jsou sice zákony, které zabraňují diskriminaci žen (i mužů) například na trhu práce, tedy že podmínky mají být stejné pro všechny. Bohužel ale stále v mnoha oblastech (včetně kultury) přetrvávají systémové nerovnosti. Jsme na prahu rozkladu rodiny nebo i celé společnosti, pokud ženy chtějí stejné podmínky, jako mají muži (například v rozdělení péče o děti a rodinu)? A existuje jiné vnímání rovnosti žen a mužů pro mladou generaci lidí, kteří považují rovnost za něco naprosto přirozeného, férového a chtěného?

10:25 – 11:10
Moderuje: Marta Ljubková (šéfdramaturgyně Národního divadla)

Reality-check v kulturních oborech - diskusní panel

Pozvaní hosté budou mluvit o strategiích, která mají na prosazování rovnosti v konkrétních organizacích a v umělecké praxi v divadle, filmu, výtvarném umění a literatuře. Dozvíme se, co se jim daří, ale také co se dlouhodobě nedaří a na jaké překážky narážejí. Budeme sdílet i zajímavá data a zkušenosti ze zahraničí. Hosté: Helena Bendová (předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie), Václav Janoščík (filosof a pedagog AVU), Barbora Baronová (literární dokumentaristka, majitelka nakladatelství wo-men)

11:10 – 11:30

Přestávka

11:30 – 11:45
Alice Koubová

Etická kultura na uměleckých školách. Případová studie DAMU

Alice Koubová je vědeckou pracovnicí Filosofického ústavu AV ČR, proděkankou pro vědu a výzkum Divadelní fakulty AMU Praha a od července 2021 plní na DAMU rovněž roli dočasné etické mediátorky v reakci na iniciativu Ne!musíš to vydržet. Její případová studie Etická kultura na uměleckých školách se bude zabývat osobními zkušenostmi na DAMU, především otázkami vymezení etiky a bezpečného prostředí na uměleckých školách. Zároveň nabídne možnosti, jak změnit komunikaci mezi studujícími a jejich vyučujícími, nové způsoby, jak řešit hierarchii v institucích či zneužívání moci ze strany autorit. Tato studie nabídne cestu, jak dosáhnout systémových změn.

11:45 – 12:30
Moderuje: Jonáš Zbořil (redaktor, moderátor, básník)

Fáze v kariéře ženy - diskusní panel

V tomto diskusním bloku budou pozvaní hosté mluvit o možnostech čerstvých absolventů*tek směřujících do praxe. Jak se jednoduše zorientovat na trhu práce? A jsou příležitosti pro mladé ženy a mladé muže stejné, nebo naráží na specifické bariéry? Na umělecké školy je přijímáno relativně rovnocenný počet žen a můžu (s výjimkou velmi technických oborů), ale po ukončení vysoké školy se v praxi uplatní velmi malé procento žen. Jak může v takovém případě pomoci mentoring nebo shadowing? A jaké musí nastat podmínky, aby se dala kombinovat umělecká kariéra a mateřství? Hosté: Julie Žáčková (filmová producentka, zakladatelka Girls in Film Prague), Aneta Martinek (spoluzakladatelka Holky z Marketingu), Darina Alster (spoluzakladatelka Mothers Artlovers)

12:30 – 12:50

Přestávka

12:50 – 13:35
Moderuje: Alžběta Brůhová (architektka, spoluzakladatelka platformy Architektky)

Výzvy současnosti a kultura budoucnosti - diskusní panel

Tématem závěrečného panelu bude například řízení kulturních organizací v budoucnosti. Budou organizace vedeny na základě feministického principu empatie a spolupráce oproti tradičního hierarchického a konkurenčního? Dotkneme se i udržitelnosti kultury a tzv. nerůstu, co to znamená pro organizaci a její publikum? Je kultura přístupná všem - jak pro pracující v kultuře, tak pro širokou veřejnost? Jsou v dnešní době stále cílové skupiny, které se ke kultuře a umění těžko dostanou? Hosté: Tereza Stejskalová (programová ředitelka tranzit.cz, kurátorka, členka Feministické umělecké instituce), Ivan Buraj (umělecký šéf HaDivadla), Jitka Rudolfová (expertka na přístupnost, Jeden svět pro všechny)

13:35 – 13:40

Zakončení a networking

Střed zájmu: Moc žen a kultura

18:00 – 20:00

Prezentace inspirativních projektů

Stream

Live stream Střed zájmu: Moc žen a kultura

https://www.facebook.com/events/1549777372058170/

Řečníci

Registrace na akci

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Datum a čas konání
6. 12. 2021 - 6. 12. 2021
10:00 - 20:00
Místo konání

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Srdečně Vás zveme na akci Střed zájmu: Moc žen a kultura, která se bude konat v pondělí 6. 12. 2021…

8. 11. 2021

Monitorovací zpráva Kreativní Evropa 2020

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2020, ve kterém kulturní a kreativní odvětví zasáhla pandemie…

23. 9. 2021

Publikace

Publikace

Naše akce

6. 12. 2021 - 6. 12. 2021

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00.

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz