Zavřít
Akce již proběhla

Střed zájmu: IT

28. 11. 2018 9:00 - 28. 11. 2018 13:00 | CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Nové Město
Program
Ke stažení
Registrace

Střed zájmu: IT pořádá Kancelář Kreativní Evropa jako příležitost
k inspiraci či nalezení cesty k dalšímu rozvoji projektů prostřednictvím
nových technologií, k získání partnerů pro spolupráci nebo pro
konzultaci vlastních záměrů.
Letošní ročník jsme zaměřili na spolupráci mezi technologickými,
uměleckými a kulturními obory, která v posledních letech nabývá
na stále větším významu a přitahuje velkou pozornost.
Moderuje: Andrea Slováková

Program 28. 11. 2018

09:00 – 09:30

Registrace

09:30 – 10:00
Roman Berka, Institut intermédií

Technologie pro umění a umění pro technologie

V minulost došlo ke značnému odloučení některých vědních oborů původně v zájmu specializace a větší efektivity. Nyní k sobě znovu nacházejí cestu, neboť se ukazuje, že mezioborová spolupráce je důležitým atributem pokroku. Hledání nových spojení mezi technologiemi, člověkem a uměním je cílem společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií (IIM), které vytváří prostor pro spolupráci studentů techniky a umění. Podpora symbiózy umění a techniky představuje potenciál pro společnost, ale znamená i překážky. V příspěvku budou prezentovány vybrané aktivity IIM a některé zkušenosti a vize plynoucí z dvanáctileté spolupráce umělců a techniků na půdě české technické univerzity.

10:00 – 10:15
Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa

Kreativní Evropa a podpora spolupráce mezi uměleckými a technickými obory

Podpora spolupráce mezi technickými, uměleckými a vědními obory je i jednou z priorit programu Kreativní Evropa. Program nedávno podpořil vznik nových magisterských modulů zaměřených na propojení umění a informačních a komunikační technologií již na půdě univerzit. Jaké projekty tuto podporu získaly a jaké univerzity se účastní? Kancelář Kreativní Evropa CZ je partnerem workshopu Propellor Sprint zaměřeného na inovativní mezioborová řešení pro projekty z oblasti kultury. Workshop byl součástí technologické konference Changing the Picture, která se konala 13. – 14. listopadu v Postupimi. Jak workshop probíhal a co zde získali čeští účastníci?

10:15 – 11:00
Christl Baur, Ars Electronica

Ars Electronica - Inovace rozmanitostí. Virtuální procházka unikátním festivalem umění, techniky a společnosti.

Ars Electronica se zaměřuje na nové formy spolupráce na pomezí umění, vědy a technologií. Spolu s mnoha mezinárodními partnery podporuje inovaci a hledá řešení současných problémů prostřednictvím inspirace v umění a klade důraz na význam průsečíků vědy a umění nebo průmyslu. Setkávají se zde stovky umělců, vědců, designérů, technologů, podnikatelů a sociálních aktivistů z celého světa, aby hledali nové společenské a technologické souvislosti i jejich možné budoucí projevy. Přednáška bude v anglickém jazyce bez simultánního tlumočení do češtiny.

11:00 – 11:30

Přestávka, občerstvení

11:30 – 12:30

Prezentace projektů - technologie, IT , kultury a umění

Inspirativní interaktivní projekty napříč kreativními průmysly, vědou, technikou a uměním.

12:30 – 13:00

Networking

Stream

Řečníci

Registrace na akci

* indicates required

Střed zájmu: IT

Datum a čas konání
28. 11. 2018 - 28. 11. 2018
9:00 - 13:00
Místo konání
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51
Nové Město

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz