Zavřít
Akce již proběhla

Střed zájmu: IT

28. 11. 2018 9:00 - 28. 11. 2018 13:00 | CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51, Nové Město
Program
Ke stažení
Registrace

Střed zájmu: IT pořádá Kancelář Kreativní Evropa jako příležitost
k inspiraci či nalezení cesty k dalšímu rozvoji projektů prostřednictvím
nových technologií, k získání partnerů pro spolupráci nebo pro
konzultaci vlastních záměrů.
Letošní ročník jsme zaměřili na spolupráci mezi technologickými,
uměleckými a kulturními obory, která v posledních letech nabývá
na stále větším významu a přitahuje velkou pozornost.
Moderuje: Andrea Slováková

Program 28. 11. 2018

09:00 – 09:30

Registrace

09:30 – 10:00
Roman Berka, Institut intermédií

Technologie pro umění a umění pro technologie

V minulost došlo ke značnému odloučení některých vědních oborů původně v zájmu specializace a větší efektivity. Nyní k sobě znovu nacházejí cestu, neboť se ukazuje, že mezioborová spolupráce je důležitým atributem pokroku. Hledání nových spojení mezi technologiemi, člověkem a uměním je cílem společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií (IIM), které vytváří prostor pro spolupráci studentů techniky a umění. Podpora symbiózy umění a techniky představuje potenciál pro společnost, ale znamená i překážky. V příspěvku budou prezentovány vybrané aktivity IIM a některé zkušenosti a vize plynoucí z dvanáctileté spolupráce umělců a techniků na půdě české technické univerzity.

10:00 – 10:15
Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa

Kreativní Evropa a podpora spolupráce mezi uměleckými a technickými obory

Podpora spolupráce mezi technickými, uměleckými a vědními obory je i jednou z priorit programu Kreativní Evropa. Program nedávno podpořil vznik nových magisterských modulů zaměřených na propojení umění a informačních a komunikační technologií již na půdě univerzit. Jaké projekty tuto podporu získaly a jaké univerzity se účastní? Kancelář Kreativní Evropa CZ je partnerem workshopu Propellor Sprint zaměřeného na inovativní mezioborová řešení pro projekty z oblasti kultury. Workshop byl součástí technologické konference Changing the Picture, která se konala 13. – 14. listopadu v Postupimi. Jak workshop probíhal a co zde získali čeští účastníci?

10:15 – 11:00
Christl Baur, Ars Electronica

Ars Electronica - Inovace rozmanitostí. Virtuální procházka unikátním festivalem umění, techniky a společnosti.

Ars Electronica se zaměřuje na nové formy spolupráce na pomezí umění, vědy a technologií. Spolu s mnoha mezinárodními partnery podporuje inovaci a hledá řešení současných problémů prostřednictvím inspirace v umění a klade důraz na význam průsečíků vědy a umění nebo průmyslu. Setkávají se zde stovky umělců, vědců, designérů, technologů, podnikatelů a sociálních aktivistů z celého světa, aby hledali nové společenské a technologické souvislosti i jejich možné budoucí projevy. Přednáška bude v anglickém jazyce bez simultánního tlumočení do češtiny.

11:00 – 11:30

Přestávka, občerstvení

11:30 – 12:30

Prezentace projektů - technologie, IT , kultury a umění

Inspirativní interaktivní projekty napříč kreativními průmysly, vědou, technikou a uměním.

12:30 – 13:00

Networking

Stream

Řečníci

Registrace na akci

* indicates required

Střed zájmu: IT

Datum a čas konání
28. 11. 2018 - 28. 11. 2018
9:00 - 13:00
Místo konání
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51
Nové Město

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

Move It On – přednášky o filmovém marketingu

Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…

6. 11. 2020

Monitoring report Kreativní Evropa 2019

Evropská komise vydala monitorovací zprávu o programu Kreativní Evropa za rok 2019. V publikaci popisuje implementaci programu a jeho hlavní…

4. 9. 2020

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz