Zavřít
Akce již proběhla

Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově

26. 5. 2019 9:30 - 26. 5. 2019 15:00 | Kulturní centrum Zlín
Program

Program 26. 5. 2019

09:30 – 11:00

Filmová/audiovizuální výchova v napojení na další obory Umění a kultury

Petra Peštová (ZUŠ Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem) – Naši Italové, Andrea Baumannová (Gymnázium, OA a JŠ s PSJZ Hodonín) – Moderní dějiny očima studentů, Terezie Čermáková – Lenka Trantírková (MUO Olomouc) – POZNÁVAT – TVOŘIT – VZDĚLÁVAT FILMEM: Příklady dobré praxe z muzejního prostředí, Jitka Andrysová (Post Bellum) – Práce Paměti národa

11:15 – 13:00

Knihovny filmů a jejich využití v aktivitách filmové výchovy

Vlaďka Chytilová (Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA, ČR) – Kreativní Evropa a podpora pro tvorbu filmových katalogů, Ginte Zulyte (Meno Avilys, Litva) – Propojování filmů, generací a míst: národní filmové dědictví a evropský filmový katalog CinEd, Agata Sotomska (Národní filmový archiv /FINA/, Polsko) – Jak dostat filmy do škol: příklad projektu Filmoteka Szkolna, Sita Jacobsen (Norský filmový institut, Norsko) – Strategie Cinematéky Oslo ve výuce dětí a mládeže, Jennifer Johnston (Into Film Belfast, Velká Británie) – Kurátorství pro výchovu v 21. století

14:00 – 15:00

Prezentace inspirativních přístupů a projektů filmové výchovy

Karolína Čížková (Animuj.cz) – Projekt Animuj.cz, Viktória Rampal Dzurenko (ZUŠ Jana Hanuše, Aeroškola, FAMU) – (Ne)podceňovanie vedomej výstavy, či schopnosti čítania podtextu vo filmovom diele v rámci filmovej výchovy a kreatívne premostenie a presahy tvorby filmu a iných druhov umenia, hra s podtextom v praxi skrze obsah a formu, František Topinka (Gymnázium Elišky Krásnohorské, Aeroškola) – Školní filmový festival jako prostředek mediální a filmové výchovy, Barbora Holubová (PedF UK) – Filmová a audiovizuální výchova – specifika a přesahy vzdělávacího předmětu

Stream

Řečníci

Registrace na akci

Kino za školou 2019: Konference o filmové a audiovizuální výchově

Datum a čas konání
26. 5. 2019 - 26. 5. 2019
9:30 - 15:00
Místo konání
Kulturní centrum Zlín

Kreativní
Evropa

dílčí program MEDIA

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky

Training novinky

Networking novinky

Publikace

A Season of Classic Films s účastí NFA

Do projektu Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořeného programem Kreativní Evropa, který…

6. 4. 2021

Výzva pro experty na období 2021-2027

Byla zveřejněna výzva pro experty na období 2021-2027. Zájemci se mohou registrovat na portále FTOP a stát…

29. 3. 2021

Naše akce

Akce již proběhla 6. 9. 2020 - 6. 9. 2020

Kino za školou 2020: Mezinárodní konference o filmové a audiovizuální výchově v rámci Zlín Film Festivalu

Letošní ročník konference se zaměří na hledání (mladého) publika a rozmanitých strategií k oslovení různých věkových skupin. Program sestává z prezentací, případových studií a diskusních panelů zaměřených také na klasifikaci a věkovou přístupnost v českém prostředí s přesahem do zahraničí. Mezi hosty patří přední čeští i zahraniční odborníci (v…

Akce již proběhla 9. 7. 2020 - 9. 7. 2020

TADY INDUSTRY

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Kancelář Kreativní Evropa pořádá živou panelovou debatu na téma český filmový průmysl v době pandemie, dopady krize a možná východiska pro nadcházející období.V rámci panelu vystoupí osobnosti zastupující co nejširší profesní spektrumdomácího audiovizuálního průmyslu; producenti, tvůrci, distributoři, kinaři, zástupci Státního fondu kinematografie,…

Newsletter

Kontakt

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz