↓ Přeskočit na navigaci

O programu MEDIA

O programu MEDIA

Program MEDIA patří k řadě podpůrných programů Evropské unie. Byl založen v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Od roku 1991 je program implementován v rámci 5ti až 7letých období. Současný program MEDIA 2007 byl zahájen 1. ledna 2007 a potrvá do konce roku 2013.

Program MEDIA má v současné době 34 členských zemí: členské státy Evropské unie,
státy patřící do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a účastnící se programu MEDIA 2007 (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Švýcarsko a Chorvatsko, Bosna a Hercegovina. Seznam členských zemí.

Rozpočet programu MEDIA 2007 na roky 2007 – 2013 činí 755 milionů EUR

Stejně jako předchozí programy se nový program zaměřuje na podporu činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a následující po ní (distribuce, propagace).

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí.

Finanční podpora programu MEDIA pokrývá tyto oblasti audiovize:

Podpora producentĹŻ podpora producentů
vývoj filmových, televizních a interaktivních projektů
televizní vysílání - mezinárodní televizní koprodukce
spolupráce s bankami (bankovní garance a půjčky)

Distribuce distribuce evropských filmů v kinech
selektivní podpora distributorů
automatická podpora distributorů
obchodní zástupci

VzdÄ›lávánĂ­ vzdělávání
vzdělávací programy pro filmové profesionály (vývoj scénářů, management a financování, nové technologie)
mezinárodní spolupráce filmových škol

Festivaly festivaly

Propagace propagace
přístup na trh - evropské filmové trhy, burzy námětů, koprodukční fóra
propagace mimo Evropu

NovĂ© technologie nové technologie
video-on-demand a digitální kinodistribuce
pilotní projekty

MEDIA International MEDIA Mundus
posílení spolupráce mezi Evropou a třetími zeměmi v oblasti audiovizuálního průmyslu (vzdělávání, přístup na trh, distribuce)

Kina kina

Europa Cinemas

síť evropských kin se zaměřením na evropský film. Vznikla v roce 1992 za finančního přispění programu MEDIA. Cílem je zajistit finanční podporu kinům, které promítají určitý počet evropských nenárodních filmů a nabízí vzdělávací akce pro mladé diváky.
Síť Europa Cinemas má v Evropě 827 členů ve 475 městech, celkem zahrnuje 2 055 promítácích sálů.

Členové Europa Cinemas v ČR zde.

Hlavní cíle programu MEDIA 2007:

  • zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zajistit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat mezikulturní dialog,
  • zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl v rámci Evropské unie i mimo ni,
  • posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenčního evropského trhu.


Opatření k dosažení cílů programu MEDIA 2007:

  • zohledňovat význam tvůrčího procesu v evropském audiovizuálním sektoru a kulturní hodnotu evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví,
  • posilovat produkční schopnost malých podniků s cílem posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví, to znamená přispívat k šíření podnikové kultury a usnadňovat možnosti soukromých investic,
  • snížit nerovnováhu mezi zeměmi s vysokou produkční kapacitou a zeměmi s nízkou produkční kapacitou nebo omezenými jazykovými oblastmi. Tato priorita odpovídá potřebě zachovávat a posilovat kulturní rozmanitost a dialog mezi evropskými kulturami.


Legislativní rámec programu MEDIA 2007

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007).

Historie programu MEDIA:
MEDIA I (1991-1995)
MEDIA II (1996-2000)
MEDIA Plus (2001-2006)
MEDIA 2007 (2007-2013)

Novinky emailem

Informace z oblasti:

* Pokud váš email již v databázi je, nastavení se aktualizuje.

Pokud chcete dostávat aktuální zprávy zadejte e-mail.


Probíhá s naší podporou